Actividades

do proxecto Net4food

Actividade 1

Axenda alimentaria transfronteiriza I+D+i

 • Creación de grupos de traballo de Net4Food para involucrar as partes interesadas eurorrexionais
 • Desenvolvemento dun diagnóstico do ecosistema alimentario na Eurorrexión
 • Desenvolvemento dun plan de habilidades e actitudes

Actividade 2

Planificación estratéxica da rede Net4food

 • Deseño e implementación da Rede Net4Food
 • Elaboración dun plan estratéxico
 • Estrutura virtual

Actividade 3

Demostración, probas y transferencia de rede

 • Creación dun plan de boas prácticas
 • Creación dun banco de probas: Innofood Aberto
 • Plan de transferencia

Actividade 4

Formación e posta en valor de talentos

 • Combinación da oferta e a demanda de capacidades
 • Desenvolvemento de seminarios de coñecemento mutuo e Congreso Interfood
 • Semanas N4f
keyboard_arrow_up